Tangis

by Cris Simon Abadilla

“May mga kamatuoran sa kabuhi nga aton lamang makita kung ang aton mga mata mahugasan sang aton mga Luha*.”

Amo ini ang mga pulong nga ginpaambit sang Santo Papa Francisco sa iya pagbisita sa Pilipinas sadto anay kag siya ginpamangkot sang isa ka bata kung ngaa may pag antos sa kalibutan.

Kita, matuod guid man, naga-agi sa isa ka madulom nga dalanon. Ini nga dalanon napun-an sang pangduha duha kag gani nagatuga sang madamo nga kakugmat. Kita nagapanalangison sa pagdumdum nga kita ara sa isa madulom nga gabi nga kita wala makahibalo kung san-o matapos. Apang matapos ang aton mga magpatangis, aton makita nga may balor ini tanan kag ini may buot-silingon sa aton kabuhi. Kinahanglan anay nga ang aton mga mata mahugasan sang aton mga luha.

Amo ini ang ekperyensya ni Maria Magdalena sadtong kaagahon nga siya nagtalangison kay siya wala makahangop. Apang, matapos mahugasan ang iya mga mata iya nakita ang isa ka matuod nga kahulogan sang iya sitwasyon – si Kristo. Kabay nga kita man makahibalo magtangis agod matapos mahugasan ang mga mata, kita makakita nga may nga mga “Kristo” gali sa aton kabuhi; sa mga magagmay nga kalipay nga aton masumalang. Ini magahatag sang iwag sa aton kag magatuytoy sa aton sa madulom nga dalanon nga aton gina usoy.

Simon is a first year Theology seminarian in San Jose Seminary. He hails from the Diocese of Bacolod

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: