Palahaw ng Makasalanan sa Dyos na Maawain

by Sr. Joy De Vera, RA

Salamat sa puro na pag-ibig,

Kapag binabasa ang iyong mga Salita’y ikaw mismo ang nadidinig,

Mga tapat na pangako ang puso kong nakikinig,

Pinakakabog sa tuwa ang aking dibdib…

Matagal na sa awa mo naghihikaos,

Sinong ‘di malulusaw sa iyong imbitasyong napakalamyos,

Madalas ang luha patuloy na lamang umaagos,

Sa kagalakan ng iyong pag-ibig na taos…

Pag-ibig mo na napakapuro,

Na kahit makasalanang gaya ko na mahirap matuto,

Ngunit ika’y matyagang magturo,

Nang iyong gawaing napaka tino…

Patuloy mong gawing puro ang puso na naging matigas,

Gawin itong maawain, mapagpatawad at nagniningas,

Sa dakilang pag-ibig at awa mo’y mapuno ng pag-asa…

Gawin akong gaya mo na mapang-unawa!

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: