Ginoo, salamat sa bag-ong kinabuhi nga imong gihatag. Salamat sa bag-ong higayon diin maka-alagad ako kanimo pinaagi sa akong mga buluhaton ug mga tulumanon. Amen.

by Renz Nikolai Flores

Klai is a first year seminarian from San Jose Seminary. He hails form the Diocese of Dumaguete

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: