Pagyakap sa Katahimikan

by Ethiel C. Roxas

Maraming kwentong- buhay ang puno ng kahulugan,
Ngunit marami ding nabubuhay na parang lipas oras lang.
Sa bawat pagtatangka at pagtuklas ng kabuluhan,
May nagtatagumpay at mayroon ding tinalo ng dagok sa buhay.

Lahat naman ang gusto ay magandang buhay,
May sapat na pagkain, masayang pamilyang nananahan.
Ang kasiyahan ay iba- iba at minsa’y saglit lang,
Madalas ang pait at lungkot ng buhay ang nangingibabaw.

Tumigil ang mundo, ang lahat ay takot.
Sakit na COVID 19 sa atin ay sumusubok.
Tatag ng pananampalataya, kabutihan ng loob,
Ating pananggalang laban sa kawalang pag-asa at pag iimbot.

Katahimikan ay bumabalot, ating patuluyin at yakapin,
Minsan lamang ito dumarating upang turuan tayong manalangin.
Dito nananahan ang Diyos, ang kanyang tinig maririnig,
Upang sa lahat ng pagsubok, tayo ay mananaig.

*photo by Joseph Vincent Borres

Ethiel C. Roxas is a Religious brother of the Augustinians of the Assumption and currently studying Bachelor of Theology at Loyola School of Theology.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: