Assumption Malibay Solidarity Prayer

Marami sa atin ay nababalot ng takot…
Kailan ba matatapos and covid-19 na sakit ang dulot?
Ang puso natin sa pangamba’y nababalot,
Kaya naman sa mga pagkaing temporal karamihay nanghakot…

Kahit madame sa atin ay nangangamba,
Taimtim kaming mga madre ng Assumption ay nakikiisa,
Sa pagsamo ng mga dalangin kami’y napupuno ng pag-asa,
Sa mga puso ay nagbibigay sigla…
Sa Ama sa langit kami’y buong pusong nagtitiwala…

Dalangin namin para sa mga frontliners: doctors, nurses, tanod, uniformed men, sales personnel, basurero at iba pa…
Sa atin ay naglilingkod kahit sila’y takot din… hindi tayo pinapaasa…
Kaya naman ang bawat mga salmo na aming inaawit sa bawat sandali twina…
Ay para sa inyong kaligtasan at sana ang pagsubok na ito ay matapos na…

Para naman sa mga pasyente… aming hinihiling…
Ang kanilang agarang pag-galing..
At ang bawat pamilya na nagsasama sama… sa kanilang hapag-kainan… nawa’y may sapat na pagkain…
Nawa ang ating gobyerno ay maging tunay ang paglilingkod sa sambayanan natin…
At para sa mga namayapa na… na sana sila’y mapuno ng kagalagakan…
Kasama ang ating ama sa langit sila’y mapuno ng kapayapaan at ganap na kapahingahan…
pati ang kanilang mga nangungulilang kamag-anakan…
Nawa’y mahilom ang kirot na dulot na kanilang nararamdaman…

Sa katahimikan ng Adorasyon na taimtim…
Bawa’t sandali kayo ay aming pinapanalangin…
Kayo ang nagpupuno sa aming isipat damdamin…
Panalangin na mula sa puso at pagsasakripisyong kaunti ang tanging maiaalay namin…
Pagpalain kayo at bigyan ng kalakasan hanggang sa ito’y malagpasan na natin…

Sa paghawak ng aming rosaryo…
Sa ating mahal na Ina kami’y nanghihingi ng saklolo…
At sa ngalan ng ating Ama sa langit, sa pamamagitan ng kanyang Anak na si Hesus at Espiritu Santo…
Matatapos din ang pagsubok na ito…
Tumingin sa langit at silayan ang araw… dala ni Hesus ay pag-asa at pag-ibig mula sa Krus… yan ang totoo…

Prayerfully written by: Sr. Fatima Joy of Jesus Christ, RA

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: