Kamusta Ka?

by Jenalyn Umpad

Kumusta ka?


Kapag tinatanong natin ito sa ating kausap, ang nasa isip natin sila, alam natin na sila ang sentro ng pag-uusap na ito, hayaan nating ikwento nila ang nasa puso nila, ang kwentuhang ito ay para sa kanya, hindi para sa iyo.
Pero minsan ang salitang ito ay tagong sigaw na “kumustahin-mo-naman-ako” galing sa taong nagtatanong na kumusta ka, malamang ang taong iyan ay gusto ding magbahagi ng kwento ngunit wala kasing nagtatanong sa kanya, kailangan niyang isipin muna ang iba bago ang sarili nya kaya siya nangungumusta kahit siya mismo ay nangangailangan din ng tengang makikinig.


Sabagay, kaya nga sa kwentuhan tatlong parte ng katawan ang kailangan, tenga, bibig at puso; makinig, magbahagi at magmalasakit.
Ganyan din sa pagdadasal, binabahagi natin sa Panginoon lahat kung kumusta tayo, iyak, takot, tuwa…pero huwag din nating kalimutan kumustahin ang Diyos, manahimik, pakinggan Siya, may sasabihin siyang importante sa iyo.

Tara, kape tayo!

#jenUjourney2020
#liveCatholic

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: