SALIW

Ethiel Canlas Roxas, aa

Bawat pagsikat ng araw sa kamalayan,

Ang hatid ay pag-asa na tunay na naglalaan.

Ng bagong awit, saliw sa pahina ng buhay,

Ginigising pusong nanlalamig na, sa katotohanang tunay.

Oras na para tayo ay bumangon mula sa mahabang dagok,

Ng mga pasakit at mga kasalanan, sa konsenya’y tumutuso.

Panaghoy ng mga gutom at sa karapatan ay walang pakialam,

Iniakala ba ng sa ati’y namumuno na tayo’y mangmang.

Lawak ng ating kamalayan ay niyuyurakan,

Iniilawan tayo ng Banal na Espiritu ng karungan,

Pinapalablab tayo sa kanyang kapangyarihan.

Ito na ang panahon upang labanan ang mali at mamuhay ng may karangalan.

Nanibago man ang lahat ngunit may nagmamahal na Diyos,

Oras na ng pagbabago at  sabay- sabay na kikilos!

(Photo source: https://depositphotos.com/94981922/stock-photo-tall-man-sunset-above-island.html)

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: