Extended

Extended ang community quarantine. May iba't-ibang pangalan na nga ito; ECQ, GCQ, MECQ, etc. Let's put it simply: we are still called to stay home sa panahong ito. Extended pa po kasi there's still high risk of contamination if we loosen our guards at mas nakakatakot po and 2nd wave of hawaan. Kaya kaibigan, okay... Continue Reading →

Just Smile

by Jen Umpad Smile! (click! click! click!) We know what this is, we automatically put our best angle when someone took a picture. Smiling is a default expression when someone calls your name, we got hooked with a famous star who has a perfect smile. Filipinos are known to be happy people because of its... Continue Reading →

Broken

by Jen Umpad What comes to mind when you hear the word BROKEN? The word itself sounds painful, negative, its connected to words like hurt, pain, fracture etc. But brokenness is part of life; things got broken when not properly handled. Even relationships can get broken when not taken cared of. Remember that before there... Continue Reading →

Nanay

by Jen Umpad Espesyal ang araw na ito. Sila ang pinaka-importanteng tao sa buhay natin. Si Nanay, Mama, Inay, Mommy...ano pa man ang tawag mo sa kanya alam kong napapangiti ka kapag naisip mo siya. Ang unang salitang binabanggit mo nuong sanggol ka pa, nung medyo lumaki na, kadalasang sigaw mo tuwing nadapa at nasaktan;... Continue Reading →

Kamusta Ka?

by Jenalyn Umpad Kumusta ka? Kapag tinatanong natin ito sa ating kausap, ang nasa isip natin sila, alam natin na sila ang sentro ng pag-uusap na ito, hayaan nating ikwento nila ang nasa puso nila, ang kwentuhang ito ay para sa kanya, hindi para sa iyo.Pero minsan ang salitang ito ay tagong sigaw na "kumustahin-mo-naman-ako"... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑