Tangis

by Cris Simon Abadilla Kabay nga kita man makahibalo magtangis agod matapos mahugasan ang mga mata, kita makakita nga may nga mga “Kristo” gali sa aton kabuhi; sa mga magagmay nga kalipay nga aton masumalang.

Blog at WordPress.com.

Up ↑