Purple Dots – Love in A Jar

By: Sr. Joy A. De Vera, RA I was wondering why Assumption nuns are called “Purple Dots” by Assumption Alumni (also known as “Old Girls”). In anyway, this is what I personally assume of the meaning of the name “Purple Dots”: “Purple” is the color of the habit used by the sisters. In the Church,... Continue Reading →

Assumption Malibay Solidarity Prayer

https://www.youtube.com/watch?v=_Q0ji1pbh40&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3ZIGdcKb8sQwhn2SVmkgq-ZwXr571RLi5S4NgJJYGTFLsVSEUizq50mhY Marami sa atin ay nababalot ng takot…Kailan ba matatapos and covid-19 na sakit ang dulot?Ang puso natin sa pangamba’y nababalot,Kaya naman sa mga pagkaing temporal karamihay nanghakot… Kahit madame sa atin ay nangangamba,Taimtim kaming mga madre ng Assumption ay nakikiisa,Sa pagsamo ng mga dalangin kami’y napupuno ng pag-asa,Sa mga puso ay nagbibigay sigla…Sa Ama... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑