Putting Myself Out There… Here

by Lt. Col. Vicky Blancaflor I was once a writer in our school publication -- a literary editor and a columnist.  I thought then that my style had wit, humor, irony and criticism of what I felt was the oppressive status quo of my existence. I loved the feeling when people tell me they like... Continue Reading →

Alaala

by Cielo Sarno Nabalot ng dilim, may sikat man ng araw.Maalab kong puso, nilamon ng ginaw.Bakal na kasuotan, sa takot ay nalusaw.Pangakong paghayo, ‘di maaninag, ‘di matanaw. Diwa ko’y nalunod sa hapdi ng Iyong paglisan.Nananaghoy ang pusong balot sa kalungkutan.Saysay ng aking Pagsunod naglaho ang kahulugan.Galak ng alala Mo’y tinangay ng kamatayan. Tumalikod sa Iyo,... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑