Putting Myself Out There… Here

by Lt. Col. Vicky Blancaflor I was once a writer in our school publication -- a literary editor and a columnist.  I thought then that my style had wit, humor, irony and criticism of what I felt was the oppressive status quo of my existence. I loved the feeling when people tell me they like... Continue Reading →

Assumption Malibay Solidarity Prayer

https://www.youtube.com/watch?v=_Q0ji1pbh40&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3ZIGdcKb8sQwhn2SVmkgq-ZwXr571RLi5S4NgJJYGTFLsVSEUizq50mhY Marami sa atin ay nababalot ng takot…Kailan ba matatapos and covid-19 na sakit ang dulot?Ang puso natin sa pangamba’y nababalot,Kaya naman sa mga pagkaing temporal karamihay nanghakot… Kahit madame sa atin ay nangangamba,Taimtim kaming mga madre ng Assumption ay nakikiisa,Sa pagsamo ng mga dalangin kami’y napupuno ng pag-asa,Sa mga puso ay nagbibigay sigla…Sa Ama... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑