Godlock

by Francis Miguel Panday I wanted to write something about lockdown, especially for a Filipino.Where do I even begin to write about the saddest summer of who-knows-when? Where do I find it in myself to start saying that I now dread these humid afternoons when I binge eat and watch series or download what would... Continue Reading →

Mumo mula sa Hapag

by Sr. Joy De Vera Mumong nalalaglag mula sa hapag,Madalas 'di pinapansin 'pag ito'y lumapag,Tila kalat na hahayaan na lamang linisin,Madalas ang tingin, ito'y 'di na dapat kainin. Sino ang makikinabang?'Di ko akalain meron palang nag-aabang…Ang mumunting piraso ng mumo,Ay makakabusog pala sa puso… Oo, ito'y akin napagtanto,Ngayon ang lahat ay gutom sa bawat piraso,Kitang-kita... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑